ΠΡOΣΩΠΙΚΟ

ΠΡOΣΩΠΙΚΟ

Στο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής απασχολούνται τα ακόλουθα Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Μπερής Αλέξανδρος,
Καθηγητής Κορομπίλιας Αναστάσιος,
Αναπλ. Καθηγητής Βεκρής Μάριος

Υπεύθυνος για τη λειτουργία του και την οργάνωση των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου παραμένει από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα ο καθηγητής Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αναστάσιος Κορομπίλιας.

Στο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής απασχολούνται οι ακόλουθοι ιατροί:

Αναστάσιος Κορομπίλιας, Καθηγητής, Υπεύθυνος λειτουργίας
Μάριος Βεκρής, Καθηγητής
Ιωάννης Κώστας-Αγναντής, Επιμελήτης Α' Ε.Σ.Υ.
Ιωάννης Γκιάτας, Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής
Μαρία Κορομπίλια, Ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής

Επίσης συνεργάζονται:

η κα Παπακώστα Λαμπρινή (νοσηλεύτρια χειρουργείου)
η κα Αλεβιζάτου Αναστασία (γραμματειακή υποστήριξη)
ο κ.Λάμπρης Βασίλειος (κτηνίατρος) και ο
κ.Βέρος Αθανάσιος (ζωοκόμος).

Στο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής απασχολούνται οι ακόλουθοι Ιατροί του Ε.Σ.Υ

κ. Κώστας-Αγνάντης Ιωάννης, επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ