Ιστορικό Εργαστηρίου

Ιστορικό Εργαστηρίου

«Ενίσχυση Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Προγράμματος Μικροχειρουργικής και Μικροχειρουργικού Εργαστηρίου της Ορθοπαιδικής Κλινικής»

Ο διαδικτυακός τόπος χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του μέτρου 4.2 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα- Γ΄ ΚΠΣ και το πρόγραμμα «ΑΚΜΩΝ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά:
70% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΤΠΑ
30% από το Υπουργείο Ανάπτυξης - ΓΓΕΤ

Το πειραματικό Εργαστήριο Μικροχειρουργικής της Ορθοπεδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1988 σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα υπ΄αριθμόν 262.
Αποτελώντας συνέχεια της ακαδημαϊκής προσπάθειας της Ορθοπεδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στοχεύει τόσο στην εκπαίδευση ιατρών όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων, από όλη την Ελλάδα στις τεχνικές και μεθόδους της Μικροχειρουργικής, όσο και στην προώθηση προγραμμάτων έρευνας.
Από την ίδρυσή του μέχρι και το 2009 διεξήγαγε ετησίως ένα ``Σεμινάριο Μικροχειρουργικής με πρακτική άσκηση``. Έως και σήμερα διεξάγει τρεις ``Εβδομάδες Μικροχειρουργικής με πρακτική άσκηση``. Συνεχίζοντας την επιτυχή του πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης, από τον Οκτώβριο του 2003 και κάθε χρόνο οργανώνει το ``Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού`` και από το Μάρτιο του 2010 το ``Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Ποδοκνημικής & Ακρου Ποδός``.
Επιπροσθέτως το Εργαστήριο Μικροχειρουργικής συμμετέχει στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία με το έργο: MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική.