Ιστορικό Εργαστηρίου

«Ενίσχυση Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Προγράμματος Μικροχειρουργικής και Μικροχειρουργικού Εργαστηρίου της Ορθοπαιδικής Κλινικής». Ο διαδικτυακός τόπος χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του μέτρου 4.2 του Ε.Π. ...

  Υποδομή
Το Εργαστήριο της Μικροχειρουργικής στεγάζεται στο κτίριο Ε4 συγκροτήματος που βρίσκεται πλησίον του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
 Προσεχείς Εκδηλώσεις
Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.
  Δελτία Συμμετοχής
 Σεμινάρια Μικροχειρουργικής Ανατομικής Ποδοκνημικής  
 Εβδομάδες Μικροχειρουργικής
 Σεμινάρια Χειρουργικής Ανατομικής Άνω Άκρου
  Προσωπικό
 Μέλη ΔΕΠ
 Προσωπικό
  Έρευνα
Ο ερευνητικός τομέας του Εργαστηρίου Μικροχειρουργικής επικεντρώνεται στον έλεγχο νευρικών βλαβών στο ισχιακό νεύρο επίμυος με την βοήθεια της Behaviour Analysis.
  Σύνδεσμοι
 Microsurgery Journals
 Related Orthopaedic Journals
 Research Foundations
 Free Online Microsurgical Atlases
 Microsurgery Societies
  Αρχική Σελίδα  |  Εργαστήριο  |  Πρσωπικό  |  Υποδομή  |  Έρευνα  |  Δελτίο Συμμετοχής  |  Σύνδεσμοι  |  Νέα  |  Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Το έργο "αναβάθμιση ιστοσελίδας" συγχρηματοδοτείτε κατα 75% απο την Ευρωπαική Ενωση-Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατα 25% αποτο Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του μέτρου 9.1 του Επιχρισιακού προράμματος "Ανταγωνιστικότητα" Γ' Κ.Π.Σ. 2000-2006
Σχεδίαση Plantech